Επισκευές Μητρικής Πλακέτας Vintage Macs (Εκτός Κάρτας Γραφικών)

Επισκευές Κάρτας Γραφικών Vintage Macs

Όσο παλαιό και εάν είναι το Mac σας, επισκευάζουμε την Μητρική Πλακέτα του, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών.